مقدمه

سلامت نوزادان از مهم ترين اهداف تامين سلامتي و كاهش مشكلات بهداشتي جامعه بوده و نوزاد سالم در آينده به كودك سالم رشد كرده و در نهايت يك فرد بالغ سالم به جامعه افزوده مي گردد. از طرفي كاهش مرگ و مير نوزادان از اهداف بهداشتي است كه جمهوري اسلامي ايران در تعهدات بين المللي خود پايبندي به اين كاهش را قبول نموده و در اين راستا خدمات زيادي در ساليان اخير به مادران و نوزادان ارائه نموده است. در راستاي بهبود سلامت نوزادان و كاهش مرگ و مير آنها و جهت به روز رساني علوم مرتبط به سلامت نوزادان، كنگره سلامت نوزادان از نه سال پيش آغاز به كار نموده است تا با دعوت از همه دست اندركاران مشكلات نوزادان از جمله پزشكان فوق تخصص، پزشكان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران نوزادان و ساير رشته هاي مرتبط، محيطي را فراهم سازند تا هر سال با تكيه به يك مشكل شايع و رايج دوره نوزادي به بحث و تبادل نظر بپردازند.

اهداف

ارائه مباحث تشخيصي، درماني، حمايتي نوين در زمينه بيماري هاي شايع نوزادان با محوريت ارگان هاي مهم در سلامت نوزادان با تشكيل پانل هاي مختلف با حضور صاحب نظران و اساتيد دانشگاهي و امكان بحث و تبادل آرا. در سال گذشته محوريت كنگره، بيماري هاي تنفسي نوزادان بود زيرا شايع ترين علت بستري نوزادان در بخش هاي مراقبت وي‍ژه مشكلات تنفسي مي باشد و ارائه راهكارهاي مختلف در اين بيماري ها، سبب بهبود روش هاي مراقبتي مي گردند. امسال نیزطبق روال هرسال بحث تنفسی همچنان به عنوان یکی از مهمترین مباحث وجود داشته وتوجه به بیماریهای قلبی وعروقی چه بیماریهای که در نوزادان بوجود خواهد آمد چه بیماریهایی که از بدوتولد گربیانگیر نوزادان خواهد بود و همچنین بررسی چالشهای احیا ، تغذیه و … نوزاد می باشد که سر لوحه برنامه علمی امسال خواهد بود.