شرکت کنندگان گرامی

جهت سهولت در ثبت نام خود لطفا ابتدا آیتم مورد نظر جهت ثبت نام را انتخاب نمایید ، سپس مبلغ مورد نظر را به  شماره کارت بانک پاسارگاد بنام شرکت تهران کاررسا: 0155-0002-2919-5022   پرداخت نمایید ، سپس تصویر فیش واریزی را در فرم ثبت نام آپلود نمایید.

شماره کارت بانک پاسارگاد بنام شرکت تهران کاررسا:

5022-2919-0002-0155