نحوه ارسال مقالات :

ارسال مقالات تنها از طریق سایت کنگره امکان پذیر می باشد . لطفأ از پست کردن عادی و سفارشی مقالات جدأ خودداری نمایید .   ( سایت کنگره : www.inhcongress.com   )

  1. خلاصه مقالات به زبان فارسی و حداکثر در 300 کلمه ارسال گردد.

  2. لطفأ کلیه خلاصه مقالات با برنامه ماکروسافت ورد تحت ویندوز عربی یا فارسی با فونت میترا شماره 14 تایپ شود.

  3. فایل pdf معتبر نخواهد بود و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

چند تذکر مهم:

  1. ارسال کننده می بایست ظرف مدت حداکثر 14 روز از طرف سایت تأییدیه دریافت نماید.

لطفأ در صورت عدم تأیید رسید مقالات از طریق سایت کنگره بعد از دو هفته، عدم دریافت تاییدیه را به دبیرخانه گزارش نمایید.

تلفن دبیرخانه علمی و اجرایی : 02144412437

  1. زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شده است. ( به ارائه دهنده مقالاتی امتیاز تعلق می گیرد که در مقالات زیر اسم هایشان خط کشیده شده است.)

  2. مسؤلیت مطالب از نظر علمی و انشایی به عهده نویسندگان است.

  3. خواهشمند است تمایل خود را جهت ارائه به صورت پوستر یا سخنرانی ( oral ) اعلام فرمایید.

  4. خلاصه مقالاتی که در آن ها نکات یاد شده رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 10 مهر 1402 می باشد.

مقالات شما عزیزان در جلسه کمیته علمی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن از طریق دبیرخانه به شما اعلام می گردد.