امـروز : یکشنبه, 31 تیر 1397
صفحه اصلی ارسال مقاله و پوستر ارسال مقاله راهنمای ارسال مقاله
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

راهنمای تهیه و تنظیم خلاصه مقالات


نحوه ارسال مقالات:

ارسال مقالات تنها از طریق سایت کنگره امکان پذیر می باشد . لطفاً از پست کردن عادی و سفارشی مقالات جداًخودداری نمایید.

سایت کنگره: www.inhcongress.com

    1.خلاصه مقالات به زبان فارسی ، حداکثر در 300 کلمه ارسال گردد.    
    2.لطفاً کلیه خلاصه مقالات با برنامه Microsoft Word تحت ویندوز عربـی یا فارسی با فونت میترا شماره 14 تایپ شود.

    3.فایل PDF معتبر نخواهد بود و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

چند تذکر مهم:

تذکر 1: ارسال کننده می بایست ظرف مدت حداکثر 14 روز از طرف سایت تاییدیه دریافت نماید.

لطفـا در صورت عدم تایید رسید مقالات از طریق سایـت کنگره، بعد از 2 هفته، عدم دریافت تأییدیه را به دبیرخـانه گزارش فرمایید.

تلفن دبیرخانه علمی: 22251736-021       تلفن دبیرخانه اجرایی: 44412437-021  

تذکر 2: زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود. (به ارائه دهنده مقالاتی امتیاز تعلـق خواهـد گرفـت کـه در مقالات زیر اسم هایشان خط کشیده شده باشد.)

تذکر3: مسئولیت مطالب از نظر علمی و انشایی به عهده نویسندگان است.

تذکر 4: خواهشمند است تمایل خود را جهت ارائه به صورت پوستر یا سخنرانی (oral) اعلام فرماییـد.

تذکر 5: خلاصه مقالاتی که در آنها نکات یاد شده رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 26 شهریور 1397 می باشد.

مقالات شما عزیزان در جلسه کمیته علمی بررسی و پذیرش یا رد آن تا تاریخ 19 مهر1397 اعلام می گردد.

 

طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی از تیم آی تی شرکت تهران کار رسا